Punten archiveren / ontarchiveren

Lola Ricca -

Archiveren

Punten die aangemaakt, besproken, gedaan en nagekeken werden, heeft u hierna hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig.

U kan deze archiveren zodat ze niet meer tevoorschijn komen tussen de open punten.

Hiervoor dient u met uw cursor over een punt te gaan om dan rechts het archiveericoontje al dan niet terug te vinden.

Naargelang uw toegangsrechten in het project of lijst kan u een punt al dan niet archiveren, en is het icoon om te archiveren wel of niet zichtbaar.

 

archiveer_icoon.png

 

Nadat u hierop klikt, kan u zien dat het punt goed gearchiveerd werd

gearchiveerd.png

 

U zou dan bovenaan rechts op het refresh icoon moeten klikken in APROPLAN, om het gearchiveerde punt niet meer te zien tussen de open punten.

refresh.png

 

Ontarchiveren (terug actief maken)

Achteraf kunt u altijd de gearchiveerde punten bekijken door hierop te filteren en ze terug actief maken, indien nodig.

Hiervoor zou u bovenaan links in de zoekbalk op het filtericoon.png-icoontje moeten klikken om hier Gearchiveerde punten aan te klikken.

archived_points.png

 

Bovenaan ziet u dan in plaats van Actieve punten de filter Gearchiveerde punten met het gearchiveerde punt(-en) in het cursief weergegeven.

archived_point.png

 

Door met uw cursor hierover te gaan, ziet u rechts het icoon om het punt te Ontarchiveren

unarchive.png

 

Nadat u hierop klikt ziet u dat het punt opnieuw actief werd gemaakt

activeren.png

 

U zou dan opnieuw moeten filteren maar dan kiezen voor Actieve punten om enkel de open punten te zien waar het gearchiveerd punt die u terug actief / open heeft gemaakt bijhoort. 

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk